Classic Genmaicha piramidalarda, 20 ədəd — ətirli yaşıl çay

Ətirləndirilmiş yaşıl çay
Milli yapon mədəniyyətinə xas bənzərsizlik və ahəng orijinal Greenfield Classic Genmaicha çayında təcəssüm olunur. Onun hazırlanması üçün Yaponiyanın yaşıl sença çayı qovrulmuş düyü dənələri ilə qarışdırılır və yeniliyi və özünəməxsusluğu ilə cəzb edən nəfis qatışıq əldə olunur. BU dolğun dadda sençanın səciyyəvi təravəti, yüngül karamel notu ilə ağızda qalan dad və incə, bir qədər tüstülü ətri yaxşı eşidilir.
Ətirləndirilmiş yaşıl çay
Classic Genmaicha
Milli yapon mədəniyyətinə xas bənzərsizlik və ahəng orijinal Greenfield Classic Genmaicha çayında təcəssüm olunur.
Bülletenə
abunə