20 ədəd

Classic Genmaicha pyramid
Classic Genmaicha pyramid
Milli yapon mədəniyyətinə xas bənzərsizlik və ahəng orijinal Greenfield Classic Genmaicha çayında təcəssüm olunur. Onun hazırlanması üçün Yaponiyanın yaşıl sença çayı qovrulmuş düyü dənələri ilə qarışdırılır və yeniliyi və özünəməxsusluğu ilə cəzb edən nəfis qatışıq əldə olunur. BU dolğun dadda sençanın səciyyəvi təravəti, yüngül karamel notu ilə ağızda qalan dad və incə, bir qədər tüstülü ətri yaxşı eşidilir.
Classic Genmaicha pyramid
Milky Oolong pyramid
Milky Oolong pyramid
Xoş, yumşaq dada və zərif süd-qaymaq notlarına, həmçinin ağızda qalan incə şirintəhər dada malik möhtəşəm çay. Onun əsasını kökləri minilliklər əvvəllə gedən əfsanəvi çay növləri təşkil edir. Oolonq — «ulun» sözü Uluntszyan çayının (Qara əjdaha çayı) adından götürülüb. Bu möhtəşəm növün istehsalına həmin çayın yaxınlığında başlanılmışdır. Çay plantasiyalarını əhatə edən gözəl iqlim, təmiz dağ suyu, parlaq günəş — ecazkar dadda əks olunaraq çöhtəşəm məmnunluq anları yaşadır.
Milky Oolong pyramid

Bülletenə
abunə