35 ც

the 5th Element
the 5th Element
Greenfield ნაკრებში ოთხ სტიქიას აერთიანებს: მიწას - Blessed Earth, წყალს - Fluent Water, ცეცხლს - Warming Fire, ჰაერს - Light Air - და გთავაზობთ გასინჯოთ მათი გემო, რათა მეხუთე ელემენტიც - Pure Harmony-ს ჩაის თაიგულის ჰარმონია აღმოაჩინოთ.
the 5th Element