Tropical Tarragon пакеттерде, 25 шт — даамдуу көк чай

Ароматташтырылган көк чай
Кытай олонг чайынын эң сонун кыскалыгы, матча чайынын назик каймак татымалдуулугу жана бышкан ананастын тропикалык ширелүүлүгү абадай жеңил Greenfield Tropical Tarragon композициясынын негизин түзөт. Тархундун кылдат курчтугу букетке татымал нота киргизип, даамдын тереңдигин жана сергектигин баса белгилейт.
Ароматташтырылган көк чай
Tropical Tarragon
Кытай олонг чайынын эң сонун кыскалыгы, матча чайынын назик каймак татымалдуулугу жана бышкан ананастын тропикалык ширелүүлүгү абадай жеңил Greenfield Tropical Tarragon композициясынын негизин түзөт.