Quince Ginger пакеттерде, 25 шт — даамдуу көк чай

Ароматташтырылган көк чай
Сыйкырдуу Greenfield композициясында көк чайдын жеңил каныккандыгы имбирдин ысык татымалдуулугу жана жапон айвасынын назик, бир аз ооз камдаган кычкылдыгы менен айкалышкан.
Ароматташтырылган көк чай
Quince Ginger
Сыйкырдуу Greenfield композициясында көк чайдын жеңил каныккандыгы имбирдин ысык татымалдуулугу жана жапон айвасынын назик, бир аз ооз камдаган кычкылдыгы менен айкалышкан.